Kauno Koalicijos pažadai. Stebėkime ir priminkime…

Įvadėlis: šią koalicijos sutartį aš pasistengsiu dažnai stebėti ir čia pat, laikas nuo laiko pakomentuoti. Jei tu bičiuli, išsisaugosi šį mano adresą, mes su tavim galėsime ir plačiau pakalbėti apie koalicijas ir partijas, apie politikus ir jais apsimetančius. Apie tai ko nuolatos trūksta Kaunui  ir visai Lietuvai… Užeik dažniau, palik savo rašytinį žodį…

Romualdas

Naujos Kauno koalicijos perspektyviniai pažadai

Jie žada, jie turės ir vykdyti

Gi mes akylai stebėsime...

Projektas, paimtas iš http://www.kaunas.lt/index.php?1799005882

2011-04-06 KOALICIJOS SUTARTIES 1 PRIEDAS

KOALICIJOS 2011–2015 PROGRAMA [Kai kurie punktai, koalicijai nebeegzistuojant, pašalinti – R.M.]

Mes, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, partijos „Jaunoji Lietuva“, partijos „Tvarka ir teisingumas“ ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovai, išrinkti į Kauno miesto savivaldybės tarybą, įsipareigojame atlikti šiuos darbus:

SAVIVALDA

• Miesto savivaldybės tarybos darbe toliau vadovausimės viešumo principu: toliau vyks tiesioginė Tarybos posėdžių transliacija internetu, viešai skelbsime Tarybos sprendimų projektus svarstymui, balsavimų rezultatus, informaciją apie Savivaldybės veiklą, viešuosius pirkimus;
• Vertindami viešojo administravimo mokslo pažangą, Savivaldybės administracijos darbe diegsime naujosios viešosios vadybos principus, skirsime didžiulį dėmesį Savivaldybės administracijos darbuotų darbo kokybei.
• Diegsime asmeninės tarnautojų atsakomybės institutą.
• Rengdami miestui svarbius projektus maksimaliai išnaudosime ES struktūrinių fondų teikiamas finansavimo bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės galimybes.
• Atsižvelgsime į vietos bendruomenių nuomonę dėl miestui svarbių sprendimų, skatinsime jų aktyvumą ir atstovavimą. Remsime savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų, gydymo įstaigų ir kitų viešųjų paslaugų teikėjų savarankiškumą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis, įtraukiant socialinių partnerių atstovus į įstaigų valdymą ir priežiūrą.
• Plėtosime trečiojo lygio elektronines paslaugas, kad gyventojai gautų visavertę informaciją. Panaikinsime nebūtinus Savivaldybės naudojamus popierinius dokumentus, ataskaitas ir formas.
• Ir toliau skatinsime bendruomenių namų steigimą seniūnijose kultūros ir geros kaimynystės poreikiams, rengsime gyventojų apklausas dėl strateginių miestui sprendimų.
• Be kompromisų kovosime su korupcija Savivaldybės administracijoje ir politiniu lygmeniu miesto Savivaldybės Taryboje.

TURIZMAS IR MIESTO ĮVAIZDIS

• Matome turizmą Kaune kaip vieną iš svarbiausių strateginių ilgalaikio miesto ekonomikos vystymo krypčių. Turizmą būtina sieti su tarptautiniais sporto, kultūros renginiais, konferencijomis, festivaliais. Prioritetą skirsime pažintinio, verslo bei renginių turizmo plėtrai mieste.
• Skirsime didžiulį dėmesį pasirengimui Europos krepšinio čempionatui ir Tarptautinėms Hanza dienoms, kad miesto svečiai ne tik papildytų miesto iždą, bet ir išsivežtų kuo geresnius įspūdžius apie mūsų miestą.
• Tęsime bendradarbiavimą su Kauno oro uostu, siekiant, kad Kaunas toliau stiprintų savo pozicijas Europos turizmo rinkoje.
• Kaunas – upių sostinė, todėl skatinsime vandens turizmą, sudarydami sąlygas vandens kelių infrastruktūros plėtrai.
• Toliau bendradarbiausime su viešosios tvarkos palaikymo institucijomis ir privačiomis saugos tarnybomis, kad užtikrintumėme miesto gyventojų ir svečių saugumą. Inicijuosime įstatymų pataisas dėl municipalinės policijos steigimo.

ŪKIS IR TRANSPORTAS

• Rekonstruosime ir sutvarkysime magistralines Kauno miesto gatves – Raudondvario plentą, Karaliaus Mindaugo pr., Jonavos g., Tunelio g., K. Baršausko g., Pramonės prospektą, Veiverių g., Taikos prospektą, Tvirtovės alėją, Nuokalnės g., Varnių g. ir Savanorių prospektą, Parodos kalną, A. Juozapavičiaus prospektą. Šiems darbams atlikti pasitelksime ES struktūrinių fondų lėšas bei privatų kapitalą atsiskaitant už atliktus darbus atidėtu mokėjimu iš kelių fondo lėšų.
• Ypatingą dėmesį skirsime gatvių remonto garantiniams įsipareigojimams vykdyti.
• Kiekvienais metais Savivaldybės miesto biudžete numatysime lėšų įvažoms į kiemus remontuoti. Skatinsime daugiabučių namų bendrijas tvarkytis įvažiuojamuosius kelius į kiemus, prisidėdami prie tokių darbų finansavimo.
• Vykdysime gatvėse įdubusių šulinių atstatymo programą, siekdami per kadenciją pašalinti visus įdubusius šulinius
• Atnaujinsime šviesoforų ir eismo reguliavimo sistemą „žaliosios bangos“ principu.
• Sieksime, jog viešasis miesto transportas taptų lygiaverte ir kokybiška alternatyva automobiliui mieste. Aktyviai vykdysime miesto autobusų ir troleibusų parko nuolatinį atnaujinimą. Teiksime pirmumą šiuolaikinėms, ekologiškoms transporto priemonėms. Troleibusai, dviračiai bei alternatyviu kuru varomoms transporto priemonės, turi tapti įprastos Kaune.
• Plėsime elektroninio bilieto sistemos galimybes, sieksime jo universalumo.
• Siūlysime palankiausias atliekų išvežimo kainas gyventojų jau išrūšiuotoms atliekoms. Suprasdami tausaus išteklių naudojimo svarbą, kursime ir įdiegsime švietimo programas, rodančias, kaip į savo aplinką galima žvelgti per ekologijos ir žaliosios ekonomikos prizmę.

ENERGETIKA

• Šilumos kainas gali sumažinti tik konkurencija ir vietinio kuro naudojimas. Per artimiausius 4 metus pasieksime, kad nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimas prie Kauno šilumos tiekimo tinklo būtų apibrėžtas aiškiomis, skaidriomis, nediskriminacinėmis taisyklėmis, ir kad ateityje bent pusę reikalingos šilumos tiektų kiti nepriklausomi gamintojai. Elektrinės turi deginti ne tik brangias dujas, bet ir biokurą, atliekas.
• Įvykdysime Petrašiūnų elektrinės rekonstrukciją, pritaikydami ją vietinių atsinaujinančių žaliavų naudojimui.
• Sieksime mažinti šilumos vartojimą – skatinsime bendrijų kūrimąsi, senų namų renovaciją. Teiksime pagalbą per Bendrijų rėmimo fondą daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijoms gerinančioms būstą ir jo aplinką.
• Daug buities problemų būtų galima išspręsti senus namus renovuojant kvartalais. Taip galima kompleksiškai atnaujinti ne tik būstus, šilumos tiekimo tinklus, bet ir aplinką, numatyti vietas automobilių parkavimui bei vaikų žaidimo aikštelėms.

MIESTO PLĖTRA IR INVESTICIJOS

• Išnaudodami palankią Kauno miesto geografinę padėtį, gerinsime Kauno pasiekiamumą sausumos, oro ir vandens transportu, užtikrinsime šių transporto rūšių jungtis, siekdami, kad Kaunas taptų europinės reikšmės transporto ir logistikos centru.
• Pasitikėjimas verslu – mūsų ekonominės politikos prioritetas. Plečiant viešą-privačią partnerystę pirmiausia reikia sudaryti verslui tinkamą aplinką, mažinti biurokratines procedūras (leidimų išdavimą, detaliųjų planų rengimą).
• Skatinsime organizacijas ir gyventojus tvarkyti įvažiuojamuosius kelius, kiemus, fasadus ir, atsižvelgę į rezultatus, diferencijuosime nekilnojamojo turto mokestį.
• Skatinsime ir remsime mokslo ir žinių ekonomikos plėtrą. Skatinsime inovacijas bei verslo investicijas į mokslą ir studijas, aukštos kokybės darbo vietų kūrimą tam, kad aukštųjų mokyklų absolventai savo ateitį sietų su Kaunu.
• Pradėsime Laisvės alėjos rekonstrukciją, pakeisdami jos dangą, mažosios architektūros elementus, suolus, išryškindami liepų alėją, atnaujindami aikščių erdves, želdinius.
• Ieškosime galimybių sutvarkyti pagal ES ir FIFA reikalavimus S.Dariaus ir S.Girėno stadioną.
• Toliau tvarkysime ir prižiūrėsime miesto viešąsias erdves ir žaliąsias zonas, išsaugodami jų plotus; įsteigsime Žaliąjį parką miestiečių laisvalaikiui Nemuno saloje ir pretenduosime į Europos žaliojo miesto sostinės titulą.
• Išplėsime dviračių takų infrastruktūrą ir sujungsime į vientisą dviračių takų tinklą.

SOCIALINĖ APSAUGA

• Vykdysime socialinio būsto jaunoms šeimoms, neįgaliems ir socialiai remtiniems asmenims statybą, racionaliai išnaudosime šiuo metu turimus būstus.
• Skirsime paramą nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas.
• Skatinsime be tėvų globos likusių vaikų įvaikinimą ir laikinosios ar nuolatinės globos šeimose bei šeimynose suteikimą, remdami globėjų šeimas ir šeimynas.
• Plėsime socialinių paslaugų tinklą socialinės rizikos šeimoms, kursime naujus dienos centrus vaikams iš socialinės rizikos šeimų.
• Įkursime dienos centrą žmonėms su protine negalia.
• Integruosime neįgalius ir pagyvenusius žmones į visuomeninį gyvenimą, inicijuosime dienos centrų pagyvenusiems žmonėms seniūnijose steigimą.

JAUNIMAS

• Siekdami sustiprinti Kauno, kaip akademinio ir studentų miesto poziciją, įsteigsime tarptautinį studentų centrą su bibliotekomis, skaityklomis, kavinėmis, moderniomis erdvėmis, kuriose skleistųsi studentų kūryba ir vyktų bendravimas. Galima tokio centro kūrimo vieta-Nemuno sala, šalia Žalgirio arenos. Bendradarbiaujant su Kauno aukštosiomis mokyklomis, sala virs studentų ir aktyvaus poilsio mėgėjų oaze su sporto aikštynais ir kitomis erdvėmis.
• Inicijuosime verslumo ugdymo mokyklose programas paaugliams. Daugiau dėmesio skirsime konsultacinei pagalbai naujai įsikūrusiems verslams, kurie tik pradeda savarankiškai veikti rinkoje, skatinsime jų aktyvesnį dalyvavimą ES paramos programose.
• Inicijuosime inovatyvių darbo erdvių, kurios skatintų jaunimo kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, kūrimąsi.
• Įsteigsime Kauno studentų reikalų tarybą, kurioje prie vieno stalo diskutuos Kauno aukštųjų mokyklų studentų atstovybių vadovai ir miesto politikai.
• Siekdami ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką ir kultūringą jauno žmogaus asmenybę, vykdysime pilietinį ir patriotinį jaunimo švietimą, įvairiomis programomis skatinsime pasyvaus jaunimo įsitraukimą į aktyvią veiklą.
• Siekdami suteikti daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, plėtosime esamas ir kursime naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves, atvirus jaunimo centrus.

SVEIKATA

• Remsime iniciatyvas, kurių dėka mieste mažės patyčių švietimo įstaigose ir viešojoje erdvėje.
• Stiprinsime Savivaldybei pavaldžias poliklinikas ir ligonines, jas atnaujindami ir aprūpindami modernia diagnostika ir gydymo įranga.
• Stabdysime alkoholizmo ir narkomanijos plitimą, užtikrinsime veiklą specializuotos įstaigos, kurioje būtų blaivinami nuo narkotikų ir alkoholio poveikio.
• Sieksime, kad Kauno mieste daugėtų nerūkymo zonų.
• Remsime intensyvesnį sveikos gyvensenos skatinimą.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos lyderis
Andrius Kupčinskas

Partijos „Jaunoji Lietuva“ frakcijos lyderis
Stanislovas Buškevičius

Partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos lyderė
Aušra Ručienė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos lyderis
Rimantas Mikaitis


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ir dar iš ten pat…
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Pasirašyta Kauno miesto savivaldybės Tarybos naujos kadencijos koalicijos sutartis
2011-04-06

Trečiadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), partijos „Jaunoji Lietuva“ (JL), partijos „Tvarka ir teisingumas“ (TT) ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) atstovai, išrinkti į Kauno miesto savivaldybės tarybą, sudarė dešiniųjų politinių jėgų koaliciją.
Bendra koalicijos programa parengta pagal suderintas koalicijoje dalyvaujančių partijų savivaldybių rinkimų programas.
Koalicija susitarė dėl politinio pasitikėjimo pareigybių pasiskirstymo. Pirmajame Tarybos posėdyje balandžio 14 dieną į mero postą bus keliama TT narė Aušra Ručienė.
Vicemerais bus skiriami kadenciją baigiantis Kauno meras Andrius Kupčinskas (TS-LKD) bei dabartiniai mero pavaduotojai Rimantas Mikaitis (LLRS) ir Stanislovas Buškevičius (JL). Savivaldybės administracijos direktore ketinama skirti Editą Gudišauskienę (TS-LKD). Jos pavaduotojais turėtų tapti kitų trijų koalicijos partijų atstovai.

Koaliciją sudarys 23 naujos kadencijos Tarybos nariai. Svarbiausiems koalicijos klausimams spręsti bus sudaryta koalicijos taryba. Koalicijos sutartį pasirašant dalyvavo 23 Tarybos nariai, kurie priklausys naujajai koalicijai. Kauno miesto savivaldybės taryboje yra 41 narys.

„Mūsų koalicija yra tvirta. Ji dirbs vardan Kauno, dėl Kauno. Tikimės, kad jau kitą savaitę pavyks susitarti ir su kitais koalicijos partneriais“, – sakė A. Kupčinskas. Anot jo, naujos koalicijos pirmieji darbai – padaryti viską, kad miestas sėkmingai pasirengtų dviem tarptautiniams renginiams – tarptautinėms Hanzos dienoms ir Europos vyrų krepšinio čempionatui.

„Manau, kad sugebėsime dirbti našiai, įgyvendinsime koalicijos programoje numatytus tikslus. Aš savo darbą dirbsiu taip pat gerai, kaip iki šiol gerai dirbau advokate“, – teigė A.Ručienė.

R. Mikaitis pažymėjo, kad visoms keturioms partijoms pavyko sėkmingai suderinti rinkimų programas ir parengti bendrą veiklos programą.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: